Viewer

Table of Contents

Alternativ 1: Hur man positionerar den virtuella scenen med den tryckta positioneringsmarkören

Steg

1.

Placera den tryckta positioneringsmarkören på en plats som är lämplig för flera visare (t.ex. mitt på ett bord eller på golvet).

2.

Anslut din enhet och programvaran.

Efter att du anslutit ser du följande meddelande genom glasögonen: Use trigger to position.

3.

Titta på markören från kort avstånd. När markören känns igen av din Magic Leap-enhet, passar de virtuella och tryckta pilarna in sig automatiskt.

4.

Så fort positioneringsmarkören har känts igen byggs 3D-scenen upp i den angivna positionen.

Varje användare måste utföra dessa steg.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08