Viewer

Table of Contents

Layouten SpineLayouten Spine innehåller fem standardvyer med användning av en datauppsättning. Använd More och Fewer i Vertebra Views för att ändra antalet vyer av ryggkotor som visas. Granskningsområdet längst till vänster visar positionen för det snitt som visas i de övriga vyerna. Justering kan göras genom att dra i de gula markörerna .

Nr

Beskrivning

Snittmarkörer.

Sagittal vy av ryggraden och dess kotor. Här visas också de snitt som visas i de övriga vyerna. Dessa snitt kan flyttas.

Axiell, koronal, sagittal eller snittvy för de enskilda snitten.

Välj Fewer för att visa färre ryggkotvyer.

Välj More för att visa fler ryggkotvyer.

Axiell, koronal, sagittal eller snittvy för de enskilda snitten.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08