Viewer

Table of Contents

Alternativ för maximering/minimering

AlternativTryck på maximeringspilen för att maximera en bild.Tryck på minimeringspilen för att minimera en bild.

För att byta bild i den maximerade vyn väljer du på en bild i bildlistan eller drar en bild till den maximerade vyn för att byta.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08