Viewer

Table of Contents

Krav för länkad vy

Linked View länkar flera bilduppsättningar. De åtgärder som utförs i ett set (t.ex. rullning eller panorering) utförs även i de länkade vyerna.

För att använda Linked View måste bilder/bilduppsättningar antingen:

  • ingå i samma bilduppsättning eller rekonstruktion eller
  • fusioneras (genom Brainlabs programvara eller skanner).
Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08