Viewer

Table of Contents

Interaktion med 2D-vyer

Använd följande alternativ för att navigera eller justera en 2D-vy. För att aktivera en knapp riktar du den virtuella pekaren mot alternativet och trycker på avtryckaren. Den valda knappen blir blå.

AlternativBeskrivning


Välj för att aktivera panorering, rullning och zoomning med pekplattan.

  • Panorera: Dra bilden till önskad position eller tryck på bilden för att centrera bilden på denna punkt
  • Rulla: Svep åt höger för att gå framåt genom uppsättningen, svep åt vänster för att gå bakåt genom uppsättningen
  • Zooma: Svep uppåt för att zooma ut och nedåt för att zooma in medan avtryckaren hålls intryckt


Välj för att justera fönsterinställningar med hela kontrollen som ett handtag.


För att lägga till textetiketter på en bild trycker du på knappen Point och drar dem sedan till önskad plats.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08