Viewer

Table of Contents

Layouten CranialLayouten Cranial innehåller högst sex vyer från fyra datauppsättningar. Granskningsfönstret längst till vänster visar en 3D-återgivning av huvuddatauppsättningen. Flytta skjutreglaget för att justera objektvyn. Använd knapparna i vyn för att bläddra genom datauppsättningen. Du kan också använda mushjulet.

Nr

Beskrivning

Vyn Smart Bone/MR

Skjutlisten används för att beskära 3D-rekonstruktionen och granska inre objekt

Vyn Smart Approach innehåller en 3D-rekonstruktion av huvudet med användning av hjärnans ytliga kärl och hud

Axiell, koronal, sagittal eller snittvy för datauppsättning 1

Axiell, koronal, sagittal eller snittvy för datauppsättning 2

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08