Viewer

Table of Contents

Stereoskopiska volymåtergivningar i 3D

Om stereoskopiska volymåtergivningar i 3D

Med denna funktion kan du visa 3D-volymåtergivningar i stereoskopisk 3D på en 3D-display. För att starta stereoskopisk 3D-visning väljer du ikonen i Content Manager och väljer 3D-displayen .Knappar för stereoskopisk 3D

Vid fjärråtkomst till Viewer med iPlan Net eller Origin Server finns ytterligare knappar tillgängliga i menyn 3D Options.

Knapp

Funktion3D Stereo: Aktivera/inaktivera stereoskopisk 3D-visning.Swap Left/Right: Växlar mellan volymåtergivning för vänster och höger öga.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08