Viewer

Table of Contents

Hur man växlar positioner

Steg

Markera och håll ner en vy, och släpp sedan vyn på önskad plats.

De två vyerna byter position.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08