Viewer

Table of Contents

Så här får du åtkomst till vyn Liver

Steg

1.

Välj Add View.

2.

Välj Standard > Other.

3.

Välj Other Views > Liver.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08