Viewer

Table of Contents

Hur vyn Probe’s Eye aktiveras

Använd Magic Leap-kontrollens tryckknapp för att öppna vyn Probe’s Eye.

Steg

1.

Se till att en 3D-rekonstruktion finns tillgänglig i Mixed Reality.

2.

Sikta med den virtuella pekaren mot vyn på samma plats och vinkel som den önskade visningsriktningen.

3.

Tryck på tryckknappen.

Vyn Probe’s Eye och två Inline-vyer öppnas inuti 3D-volymrekonstruktionen.

4.

Tryck på tryckknappen igen.

Vyerna Probe’s Eye och Inline visas nu till höger om 3D-volymrekonstruktionen.

Använd pekplattan för att rulla längs visningsriktningen och/eller rotera rekonstruktionen för att bättre se vyerna Probe’s Eye och Inline.

5.

Tryck på tryckknappen en tredje gång för att stänga vyerna Probe’s Eye och Inline.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08