Viewer

Table of Contents

Layouter

Om layouterI Viewer används smarta layouter som automatiskt väljer de mest relevanta vyerna baserat på din datauppsättning. För att justera den standardlayout, datauppsättning och/eller objektlista som visas, välj Data.

Nr

Beskrivning

Vyområde

Dataurval

Val av layout

Tillgängliga layouter

Layout

DetaljerCustom: Visar varje vald datauppsättning sida vid sida i granskningsområdet.Spine: Visar mellan tre och sjutton vyer som innehåller:

  • En sagittal vy av kotorna som visar enskilda snitt.
  • Fyra enskilda snitt som avbildas i vyn för sagittal ryggkota.


Cranial: Visar mellan fyra och sex vyer som innehåller:

  • En 3D-rekonstruktion av huvudet med användning av hudrekonstruktion eller ben/MR.
  • En 3D-rekonstruktion av huvudet med användning av vyn för smart arbetssätt.
  • ACS och snittvyerna innehåller en till två bilduppsättningar.


Angio: Visar mellan fyra och sex vyer som innehåller:

  • 3D-rekonstruktioner av kärl och ben/kärl. Tillgången till 3D-vyer beror på vald bilddata.
  • ACS, snittvyer och angiogramvyer.


Vascular: Visar fem vyer som innehåller:

  • ACS-vyer.
  • 3D-rekonstruktioner av vener, artärer och hud/ben/kärl. Tillgången till 3D-vyer beror på vald bilddata.
  • En PDF-rapport, i mån av tillgång.
Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08