Viewer

Table of Contents

Rekonstruktionsvyer

Om rekonstruktionsvyer

Med Viewer kan du förutom de redan valda bilderna även granska rekonstruktioner. Rekonstruktionsvyer länkas till den ursprungliga bilduppsättningen (dvs alla ändringar som gjorts i en vy kommer att tillämpas på de övriga).

Du kan granska den ursprungliga bilduppsättningen samtidigt med upp till tre rekonstruktionstyper. Visa en rekonstruktion genom att trycka på en av rekonstruktionsikonerna.

Val av rekonstruktion

Tryck på rekonstruktionsknappen eller Add View för att öppna en dialogruta för val . Härifrån kan du öppna de olika rekonstruktionsalternativen. I rekonstruktionsvalet visas symboliska ikoner för de tillgängliga vyerna.Nr

 

Rekonstruktionsknapp.

Add View.

Standard innehåller en uppsättning rekonstruktioner som används ofta.

Other innehåller ytterligare rekonstruktioner.

Dialogruta för val av rekonstruktion.

Slice är den ursprungliga bilduppsättningen, inte en rekonstruktion.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08