Viewer

Table of Contents

Mixed Reality i 2D

Om Mixed Reality i 2DMed Magic Leap kan användare undersöka 2D-datauppsättningar i Mixed Reality. Med hjälp av pekplattan och virtuell pekare kan användarna navigera genom 2D-data så som den projiceras på den verkliga miljön, eller navigera i programvaran.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08