Viewer

Table of Contents

Använda Reset 3D

Steg

Reset 3D: Återställer alla ändringar som har gjorts med den valda funktionen.

Genom att trycka på Reset 3D återställs 3D-vyn till ursprunglig beräkning om inga funktioner har valts.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08