Viewer

The requested guide is unknown to the system.

Table of Contents

TjocklekFunktionen Thickness är endast tillgänglig för originalsnitt om följande villkor är uppfyllda:

  • snittavståndet är detsamma över hela bilduppsättningen
  • det största snittavståndet är 2 mm
  • den största differensen mellan snittavstånd och snittjocklek överstiger inte 10 %
Nr

Förklaring

Skjutreglage för justering av snittjockleken. Tjockleksområdet beror på avståndet mellan snitten och kan inte överstiga ett maximum om 6 mm total tjocklek.

Den genomsnittliga tjockleken anges i rubriken (framför AVERAGE).

Tjockleken på det medelvärdesberäknade området.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08