Viewer

Table of Contents

Hur man mäter vinklarMed funktionen Angle kan du mäta vinkeln mellan tre punkter var som helst i samma plan.

Steg

1.

Välj Angle.

2.

Välj en punkt i bilden.

En vinkel visas på skärmen.

3.

Positionera om punkterna efter behov genom att trycka på och dra i dem.

Vinkeln mellan de valda punkterna beräknas och visas.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08