Viewer

Table of Contents

Tips och navigering i 3DI Mixed Reality använder du den virtuella pekaren och Magic Leap-pekskärmen för att navigera din 3D-vy.

Beroende på var du siktar med den virtuella pekaren visas olika tips till vänster om 3D-vyn.

TipsalternativBeskrivning
Trigger


Flytta 3D-vyn till en annan plats.
Trigger + Swipe Up/Down


Rotera 3D-vyn runt horisontell axel.
Trigger + Swipe Left/Right


Rotera 3D-vyn runt vertikal axel.
Swipe Up/Down


Zooma 3D-vy.
Swipe Left/Right


Visas endast när vyn är en Smart Approach-vy. Detta kontrollerar reglaget i Viewer, och du kan skala av lager i din 3D-bild i vyn Smart Approach.
Bumper


  • Tryck en gång för att aktivera Probe’s Eye och associerade Inline-vyer.
  • Tryck igen för att flytta Inline-vyerna till höger om 3D-rekonstruktionen.
  • Tryck en tredje gång för att stänga vyerna.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08