Viewer

Table of Contents

Hur man justerar tröskeln

Steg

1.

Välj Threshold.

2.

Dra för att justera tröskeln:

  • Dra åt vänster eller uppåt för att öka
  • Dra åt höger eller nedåt för att minska

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08