Viewer

Table of Contents

Använda systemet

Avsedd användning

Viewer är en programvaruenhet för visning av medicinska bilder och andra sjuk- och hälsovårdsdata. Den innehåller funktioner för bildgranskning, bildmanipulation, grundläggande mätningar och 3D-visualisering (flerplansrekonstruktioner och 3D-volymåtergivning). Den är inte avsedd för primär bilddiagnostik eller granskning av mammografibilder.

Avsedd användare

Produkten används i allmänhet av hälso- och sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, deras assistenter eller omvårdnadspersonal som behöver visa medicinska (DICOM) bilder och andra hälsodata för icke-diagnostiska ändamål.

Användarprofilen för Viewer är oberoende av specifika kliniska användningsfall.

Användningsplats

Användningsplatsen är fastställd till inomhus, vanligtvis i sjukhusmiljö eller klinisk miljö.

Patientpopupation

Produkten är en programvara som möjliggör granskning av DICOM-data. Därmed har den ingen specifikt patientpopulation.

Rimlighetsgranskning

Varning

Ansvar

Varning

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande instrument.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08