Viewer

Table of Contents

Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Mărci comerciale care aparțin Brainlab

 • Brainlab® este o marcă comercială a Brainlab AG.

 • iHelp® este o marcă comercială a Brainlab AG.

Mărci comerciale care nu aparțin Brainlab

 • Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge și Internet Explorer® sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation, înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
 • Mozilla Firefox® este o marcă comercială a Mozilla Foundation, înregistrată în S.U.A. și în alte țări.
 • MacOS®, Safari® și iPad® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
 • Android™ este o marcă comercială a Google Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe brevete sau de cereri de brevet în așteptare. Pentru detalii, consultați: www.brainlab.com/patent.

Software integrat aparținând terților

În parte, acest software se bazează pe următoarele proiecte. Licența completă și avizul privind drepturile de autor sunt disponibile la linkurile de mai jos:

Certificări suplimentare

Stepanov și McJones, licența „Elements of Programming”

Drepturi de autor (c) 2009 Alexander Stepanov și Paul McJones

Permisiunea de utilizare, copiere, modificare, distribuire și comercializare a acestui software și a documentației aferente acestuia, în orice scopuri, este garantată prin prezentul document fără niciun tarif, cu condiția ca avizul privind drepturile de autor, de mai sus, să apară în toate copiile și ca atât avizul privind drepturile de autor, cât și avizul privind această permisiune să apară în documentația de suport. Autorii nu fac nicio declarație privind potrivirea acestui software pentru anumite scopuri. Acesta este furnizat „ca atare”, fără nicio garanție expresă sau implicită.

Algoritmurile din Elements of Programming, de Alexander Stepanov și Paul McJones Addison-Wesley Professional, 2009

Licența de bibliotecă de șabloane standard SGI C++:

 • Drepturi de autor (c) 1994 Hewlett-Packard Company

  Permisiunea de utilizare, copiere, modificare, distribuire și comercializare a acestui software și a documentației aferente acestuia, în orice scopuri, este garantată prin prezentul document fără niciun tarif, cu condiția ca avizul privind drepturile de autor, de mai sus, să apară în toate copiile și ca atât avizul privind drepturile de autor, cât și avizul privind această permisiune să apară în documentația de suport. Hewlett-Packard Company nu face nicio declarație privind potrivirea acestui software pentru anumite scopuri. Acesta este furnizat „ca atare”, fără nicio garanție expresă sau implicită.

 • Drepturi de autor (c) 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

  Permisiunea de utilizare, copiere, modificare, distribuire și comercializare a acestui software și a documentației aferente acestuia, în orice scopuri, este garantată prin prezentul document fără niciun tarif, cu condiția ca avizul privind drepturile de autor, de mai sus, să apară în toate copiile și ca atât avizul privind drepturile de autor, cât și avizul privind această permisiune să apară în documentația de suport. Silicon Graphics nu face nicio declarație privind potrivirea acestui software pentru anumite scopuri. Acesta este furnizat „ca atare”, fără nicio garanție expresă sau implicită.

Eticheta CEEticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului European (MDD – Directiva privind dispozitivele medicale).

Conform regulilor stabilite de MDD, Viewer este un produs din Clasa Im.

Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către medici sau la comanda acestora.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28