Viewer

Table of Contents

Funcțiile de vizualizare

Buton

FuncțieReset: resetează toate secțiunile la setările de vizualizare originale.Linked View: corelează mai multe seturi de imagini pe ecran.Presets: selectează presetările pentru configurarea ferestrelor CT.Windowing: reglează luminozitatea (în sus și în jos) și contrastul (la stânga și la dreapta).Slices: reglează numărul de secțiuni afișate.Thickness: reglează grosimea secțiunii.Align: vă permite să reglați orientarea datelor scanate.Flip: trageți cursorul peste imaginea pe care doriți să o mutați:

  • pe verticală, pentru a răsturna imaginea în sus/în jos
  • pe orizontală, pentru a roti imaginea la stânga/la dreapta


Screenshot: efectuează o captură de ecran pentru ecranul curent.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28