Viewer

Table of Contents

Vizualizarea datelor

Informații generale

Funcțiile View vă oferă opțiuni de bază pentru manipularea imaginilor. Modificările sunt aplicate în setul curent de date și în reconstrucțiile aferente acestuia.

Atenție

OrientareÎn colțul din stânga jos al fiecărui mod de vizualizare, se afișează o figură umană pentru a indica orientarea imaginii.

În fiecare mod de vizualizare, se afișează alți indicatori relevanți de orientare, inclusiv: H (cap), F (picior), L (stânga), R (dreapta), A (anterior) și P (posterior).

Orientare 2D

Acest simbol este prezent atunci când sunt afișate imagini 2D.
Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28