Viewer

Table of Contents

Utilizarea sistemului

Utilizare prevăzută

Viewer este un software de afișare a imaginilor medicale, precum și a altor date asociate îngrijirilor medicale. Acesta include funcții de verificare și manipulare a imaginilor, măsurători de bază și vizualizare 3D (reconstrucții multiplanare și redare a volumelor 3D). Software-ul nu este destinat diagnosticului imagistic primar sau verificării imaginilor mamografice.

Viewer nu are nicio indicație specifică de utilizare.

Utilizatorii țintă

Utilizatorii țintă sunt specialiștii medicali, cum ar fi medicii și personalul acestora.

Locul de utilizare

Locul de utilizare este în interior, în mod normal într-un spital sau într-o clinică.

Profilurile de utilizator

Dispozitivul este utilizat în general de către cadrele medicale calificate precum doctori, asistenții acestora sau personalul de asistență, care au nevoie de afișarea imaginilor medicale (DICOM) și a altor date asociate îngrijirii medicale, în alte scopuri decât cele de diagnosticare.

Populația de pacienți

Dispozitivul este un software care permite vizualizarea datelor DICOM. Prin urmare, nu există nicio populație de pacienți specifică.

Revizia plauzibilității

Avertisment

Responsabilitatea

Avertisment

Numai personalul medical instruit poate manipula componentele sistemului și accesoriile acestuia.

Art. nr.: 60917-71RO

Date of publication: 2019-02-28