Viewer

Table of Contents

Mittaustoiminnot

Tietoa mittaustoiminnoista

Measure (Mittaa)-valikossa on lisämittausasetuksia. Mittauksia käytetään nykyiseen leikkeeseen sekä sitä edeltävään ja seuraavan leikkeeseen.

Etäisyys-, ympyrä- ja kulmamittaukset ovat näkyvissä vain Viewerissä. Etäisyys- ja ympyrämittaustoiminnot eivät ole käytettävissä kalibroimattomissa kuvissa.

Mittauspainikkeet

Painike

KäyttöDistance (Etäisyys): kahden pisteen välisen etäisyyden mittaus.Circle (Ympyrä): kuvan päällä olevan ympyrän halkaisijan mittaus.Angle (Kulma): samalla tasolla olevien kolmeen pisteen välisen kulman mittaus.Open Angle (Avoin kulma): kahden avoimen tason välisen kulman mittaus.Point (Piste): tekstimerkintöjen lisääminen kuvaan.See Next (Ks. seuraava): kun valituissa tiedoissa on useampia mittauksia, tällä valinnalla siirrytään leikkeeseen, jossa on seuraava mittaus.Delete (Poista): mittausobjektien poisto.Calibrate (Kalibroi): mittaustoimintojen kalibrointi suhteessa markkeriin, jonka mitat tunnetaan.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08