Viewer

Table of Contents

Kraniaalinen asetteluCranial (Kraniaalinen)-asettelu sisältää enintään kuusi näkymää neljästä tietojoukosta. Vasemmanpuoleisessa näkymäportissa näytetään 3D-esitys päätietojoukosta. Voit säätää objektinäkymää siirtämällä liukusäädintä . Voit selata tietojoukon halki käyttämällä näkymän sisällä olevia painikkeita. Vaihtoehtoisesti voit käyttää hiiren kiekkopainiketta.

Nro

Kuvaus

Smart Bone/MR (Älykäs Luu/MR)-näkymä

Liukusäädintä käytetään 3D-rekonstruktion rajaukseen ja sisäisten objektien tarkasteluun

Smart Approach (Älykäs lähestyminen) -näkymä, johon sisältyy 3D-rekonstruktio päästä ja jossa käytetään aivojen pintaverisuonia sekä ihoa

Tietojoukon 1 aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen tai leikenäkymä

Tietojoukon 2 aksiaalinen, koronaalinen, sagittaalinen tai leikenäkymä

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08