Viewer

Table of Contents

PaksuusThickness (Paksuus)- eli paksuustoiminto on käytettävissä vain alkuperäisille leikkeille, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Leikkeen etäisyys on sama koko kuvajoukossa.
  • Suurin leikkeiden välinen etäisyys on 2 mm.
  • Leikkeen etäisyyden ja leikkeen paksuuden välinen ero ei saa olla yli 10 %.
Nro

Kuvaus

Leikkeen paksuuden säätämiseen tarkoitettu liukusäädinpalkki. Paksuusalue määräytyy leikkeiden välisen etäisyyden mukaan, eikä se voi ylittää 6 mm:n suurinta sallittua kokonaispaksuutta.

Keskiarvoistettu paksuus ilmaistaan otsikossa (AVERAGE (KESKIMÄÄRIN)-kohdan edessä).

Keskiarvoistetun alueen paksuus.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08