Viewer

Table of Contents

Perustarkastelupainikkeet

Perustarkastelupainikkeet ovat aina käytettävissä Viewerissä.

Painike

KäyttöScroll (Vieritä):

  • Voit suorittaa siirron eteenpäin joukon halki vetämällä oikealle tai alas
  • Voit suorittaa siirron taaksepäin joukon halki vetämällä vasemmalle tai ylös


Rotate (Kierrä): 3D-rekonstruktion kierto.Zoom (Zoomaa):

  • Loitonna vetämällä ylös
  • Lähennä vetämällä alas


Pan (Panoroi): vedä kuva haluamaasi kohtaan tai keskitä kuva kyseiseen kohtaan painamalla sitä.Add View (Lisää näkymä): avaa rekonstruktiovalinnan.Avaa rekonstruktiovalinnan.

Valitun kuvan suurentaminen/pienentäminen.Sulkee valitun kuvan.Näkymässä olevilla nuolilla voidaan selata kuvaleikkeitä.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08