Viewer

Table of Contents

Rekonstruktioiden valitseminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Add View (Lisää näkymä) tai Rekonstruktiot-painike.

Rekonstruktiovalintaikkuna avataan.

2.

Valitse haluamasi näkymä symboleiden avulla.

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08