Viewer

Table of Contents

Raja-arvon säätäminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Threshold (Kynnysarvo).

2.

Säädä raja-arvoa vetämällä:

  • Lisää vetämällä vasemmalle tai ylös
  • Vähennä vetämällä oikealle tai alas

Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08