Viewer

Table of Contents

Asettelut

Tietoa asetteluistaViewerissä käytetään älykkäitä asetteluja, joissa valitaan automaattisesti olennaisimmat näkymät tietojoukkosi perusteella. Voit säätää näytettävää oletusarvoista asettelua, tietojoukkoa ja/tai objektiluetteloa valitsemalla Data (Tiedot).

Nro

Kuvaus

Näyttöalue

Tietovalikoima

Asettelun valinta

Käytettävissä olevat asettelut

Asettelu

TiedotCustom (Mukautettu): Näyttää kunkin valitun tietojoukon vierekkäin tarkastelualueella.Spine (Selkäranka): Näyttää kolmesta seitsemääntoista näkymää, jotka sisältävät

  • sagittaalisen nikamanäkymän, jossa näytetään yksittäisiä leikkeitä
  • neljä yksittäistä leikettä sellaisina kuin ne on kuvattu sagittaalisessa selkänikamanäkymässä.


Cranial (Kraniaalinen): Näyttää neljästä kuuteen näkymää, jotka sisältävät

  • pään 3D-rekonstruktion ihon rekonstruktion tai luun/MR:n avulla
  • pään 3D-rekonstruktion, jossa käytetään älykästä lähestymisnäkymää
  • ACS- ja leikenäkymät, jotka sisältävät yhdestä kahteen kuvajoukkoa.


Angio: Näyttää neljästä kuuteen näkymää, jotka sisältävät

  • verisuonten ja luun / verisuonien 3D-rekonstruktioita; 3D-näkymien käytettävyys vaihtelee valittujen kuvatietojen mukaan
  • ACS, leikenäkymät ja angiogramminäkymät.


Vascular (Laskimot/Valtimot): Näyttää viisi näkymää, jotka sisältävät

  • ACS-näkymät
  • verisuonten, valtimoiden ja ihon/luun/verisuonien 3D-rekonstruktioita; 3D-näkymien käytettävyys vaihtelee valittujen kuvatietojen mukaan
  • PDF-raportin, jos se on käytettävissä.
Art. nro: L60919-95FI

Date of issue: 2020-05-08