Viewer

Table of Contents

Asemien vaihtaminen

Toimenpiteet

Valitse näkymä, pidä valintaa painettuna ja vapauta näkymä sitten halutussa sijainnissa.

Kahden näkymän asemat vaihdetaan.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07