Viewer

Table of Contents

PaksuusThickness-toiminto on saatavilla vain alkuperäisleikkeissä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Leikkeen etäisyys on sama koko kuvajoukossa
  • Leikkeen enimmäisetäisyys on 2 mm
  • Leikkeen etäisyyden ja leikkeen paksuuden välinen maksimaalinen ero on enintään 10 %
Nro

Kuvaus

Liukupalkki leikkeen paksuuden säätämiseen. Paksuusalue riippuu leikkeiden välisestä etäisyydestä, ja kokonaispaksuus voi olla enintään 6 mm.

Keskimääräinen paksuus on ilmoitettu otsikossa (kohdan AVERAGE edessä).

Ruudussa ilmoitetaan keskiarvotetun alueen paksuus.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07