Viewer

Table of Contents

Työkaluvinkit ja 3D-navigointiKäytä yhdistellyssä todellisuudessa virtuaalista laseria ja Magic Leap -kosketuslevyä 3D-näkymän navigointiin.

Sen mukaan, mihin laser kohdistetaan, 3D-näytön vasemmalla puolella näytetään eri työkaluvinkkejä.

TyökaluvinkkivaihtoehtoKuvaus
Trigger


Siirrä 3D-näkymä toiseen sijaintiin.
Trigger + Swipe Up/Down


Kierrä 3D-näkymää vaakasuoralla akselilla.
Trigger + Swipe Left/Right


Kierrä 3D-näkymää pystysuoralla akselilla.
Swipe Up/Down


Zoomaa 3D-näkymää.
Swipe Left/Right


Näytetään vain, kun näkymä on Smart Approach -näkymässä. Tällä ohjataan liukupalkkia Viewerissä, ja voit kuoria pois kerroksia 3D-kuvasta Smart Approach -näkymässä.
Bumper


  • Painamalla kerran voit aktivoida Probe’s Eye -näkymän ja siihen liittyvät Inline-näkymät.
  • Painamalla uudelleen voit siirtää 3D-rekonstruktion oikealla puolella olevia näkymiä.
  • Voit sulkea näkymät painamalla kolmannen kerran.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07