Viewer

Table of Contents

Potilaan suuntauksen uudelleenmääritys

Tietoa potilaan suuntauksen uudelleenmäärityksestä

Align-toiminnon avulla voit määrittää potilaan suuntauksen uudelleen kuvajoukossa.

Jos potilas esimerkiksi kuvattiin aksiaalisessa asennossa (päin- tai selinmakuulla) mutta pää kallistettuna, kuvaustietojen merkinnät eivät vastaa suuntausta. Voit korjata tämän kohdistamalla tiedot niin, että ne vastaavat kulloisenkin näkymän merkintöjä.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07