Viewer

Table of Contents

Yhdistellyssä 2D-todellisuudessa käytettävissä olevat näkymät

Viewer tukee kaikkia asetteluita yhdistellyssä 2D-todellisuudessa. Jotkin näkymät saatetaan esittää ohjelmistossa mutta ei yhdistellyssä todellisuudessa.

Muutamia tietotyyppejä ei tueta:

  • Asiakirjat (esim. PDF:t, volumetriset raportit)
  • Videot
  • Aikasarjaröntgen
  • 2D DSA

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07