Viewer

Table of Contents

Raja-arvon säätäminen

Toimenpiteet

1.

Valitse Threshold.

2.

Säädä raja-arvoa vetämällä:

  • Lisää vetämällä vasemmalle tai ylös
  • Vähennä vetämällä oikealle tai alas

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07