Viewer

Table of Contents

Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

Viewer on ohjelmistolaite, joka on tarkoitettu lääketieteellisten kuvien ja muiden terveydenhoitotietojen esittämiseen. Se sisältää toiminnot kuvien tarkistukseen, kuvien käsittelyyn, perusmittauksiin ja 3D-visualisointiin (monitasoiset rekonstruktiot ja 3D-tilavuusesitykset). Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu primaaridiagnoosiin kuvien avulla eikä mammografisten kuvien tarkastelemiseen.

Tarkoitettu käyttäjä

Laitetta käyttävät yleensä lääkäreiden, heidän avustajiensa tai sairaanhoitohenkilöstön kaltaiset lääkintäalan ammattilaiset, joiden on voitava esittää lääketieteellisiä (DICOM) kuvia ja muita terveydenhoitotietoja muihin kuin diagnostisiin tarkoituksiin.

Viewerin käyttäjäprofiili on riippumaton erityisistä kliinisistä käyttötapauksista.

Käyttöpaikka

Käyttöpaikka on sisätiloissa, tavallisesti sairaala- tai kliinisessä ympäristössä.

Potilaspopulaatio

Laite on ohjelmisto, jonka avulla voidaan tarkastella DICOM-tietoja. Näin ollen erityistä potilaspopulaatiota ei ole.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus

Vastuut

Varoitus

Vain koulutettu hoitohenkilökunta voi käyttää järjestelmän osia ja lisävarusteita.

Art. nro: 60919-56FI

Date of issue: 2019-10-07