Viewer

Table of Contents

Startvejledning

Indledning

Viewer har mange anvendelsesformål. Eksempel:

  • Visning af medicinske billeder og Brainlab-behandlingsplaner
  • Sammenligning af billedsæt fra flere forskellige undersøgelser
  • Udførelse af windowing- og målingsfunktioner

Sådan åbnes Viewer

Lokal installation: Åbn Viewer via Content Manager i Origin Data Management. Dette giver adgang til patientfiler og brug af Brainlab-software.

Webbrowser: Åbn Viewer via Origin Data Management, hvilket giver adgang til patientfiler og brug af Brainlab-software.

Se Softwarebrugervejledningen til Origin Data Management for yderligere information.

SkærmbilledlayoutSkærmbilledlayoutet viser data side om side, hvilket lader brugeren sammenligne data.

Nr.

Område

Forklaring

Hovedmenu

Menu med tilgængelige funktioner.

Valgt visning

Billedseriernes navne og ikonerne er fremhævet på den valgte visning.

Overordnede knapper

Tryk på den relevante knap for at aktivere funktionen.

Knap

FunktionHome: Sender dig tilbage til startsiden. Alle ændringer (f.eks. valgte billedsæt, windowing, baner, målinger, beskårne felter, 3D-tærskler) gøres automatisk tilgængelige for andre softwareprogrammer.Data: Åbner menuen til at skjule/vise data.Patientnavn og -ID: Vælg for at gå tilbage til patientvalg for at foretage ændringer til den valgte patient eller de valgte data.Menuen View: Indstillinger for billedvisning.Menuen Measure: Indstillinger for billedmåling (vinkler, afstande osv.) og kommentarer.


Menuen 3D Options: Oprettelse af 3D-visualiseringer, beskæring af billeder og valg af et interesseområde. Der kan også sluttes til blandet virkelighed-funktioner.Menuen Comparison: Viser sammenligning af Brainlab-objekter, når de er til stede i billedsættet.


Done: Fortsæt og gem ændringerne.Back: Beder dig om at gemme ændringerne, før du går tilbage til den forrige skærm.  • Vælg Save for at gøre data tilgængelige for andre programmer.

  • Vælg Discard for at slette data.

  • Vælg Cancel for at blive på siden Viewer.

Art-nr.: 60919-95DA

Date of issue: 2020-05-08