Viewer

Začínáme

Obecné informace

Aplikace Viewer má několik použití. Například:

  • zobrazení lékařských snímků a léčebných plánů Brainlab
  • srovnání sad snímků z vícečetných studií
  • využívání funkcí windowing a měření

Otevření aplikace Viewer

Místní instalace: Otevřete aplikaci Viewer prostřednictvím možnosti Content Manager v aplikaci Patient Data Manager. Tak získáte přístup k údajům pacientů a použití softwaru Brainlab.

Webový prohlížeč: otevřete aplikaci Viewer pomocí serveru Origin Server, který umožňuje přístup k údajům pacientů a použití softwaru Brainlab.

Pomocí programu Patient Selection lze vybrat pacienta a požadovaná data k zobrazení.

Další informace najdete v Uživatelské příručce k programu pro aplikace Patient Data Manager, Origin ServerPatient Selection.

Rozvržení obrazovkyRozvržení obrazovky zobrazuje data vedle sebe, což uživateli umožňuje data porovnávat.

Č.

Oblast

Vysvětlení

Hlavní nabídka

Nabídka dostupných funkcí.

Zvolený pohled

Název řady obrázků a ikony jsou na zvoleném pohledu zvýrazněny.

Hlavní tlačítka

Pro aktivaci funkce klikněte na odpovídající tlačítko.

Tlačítko

FunkceHome: Slouží k návratu na úvodní stránku. Všechny změny (např. vybraná sadu snímků, windowing, trajektorie, měření, oříznutá pole, hranice 3D) budou automaticky dostupné také v dalších aplikacích.Data: Slouží k otevření nabídky pro skrytí/zobrazení dat.Jméno a ID pacienta: Vyberte, chcete-li se vrátit k výběru pacienta a provést změny vybraného pacienta nebo dat.View: Volby zobrazování snímku.Measure: Možnosti měření snímku (úhly, vzdálenosti, atd.) a poznámky.


3D Options: Vytvoření vizualizace 3D, ořezání snímku a volba oblasti zájmu.Comparison: Zobrazení porovnání objektů Brainlab přítomných v sadě snímků.


Done: Pokračování a uložení změn.Back: Vyzve vás k uložení změn před návratem na předchozí obrazovku.  • Možnost Save vyberte, chcete-li data zpřístupnit pro další aplikace.

  • Možnost Discard vyberte, chcete-li data zahodit.

  • Možnost Cancel vyberte, chcete-li zůstat na stránce Viewer.

Číslo výrobku: 60917-71CS

Date of publication: 2018-12-06