Viewer

Table of Contents

Začínáme

Úvod

Aplikace Viewer má několik použití. Například:

  • zobrazení lékařských snímků a léčebných plánů Brainlab
  • srovnání sad snímků z vícečetných studií
  • využívání funkcí windowing a měření

Otevření aplikace Viewer

Lokální instalace: Otevřete aplikaci Viewer prostřednictvím možnosti Content Manager v aplikaci Origin Data Management. Tak získáte přístup k údajům pacientů a použití softwaru Brainlab.

Webový prohlížeč: Otevřete aplikaci Viewer prostřednictvím možnosti Origin Data Management, která umožňuje přístup k údajům pacientů a použití softwaru Brainlab.

Další informace naleznete v dokumentu Uživatelská příručka k programu Origin Data Management.

Rozvržení obrazovkyRozvržení obrazovky zobrazuje data vedle sebe, což uživateli umožňuje data porovnávat.

Č.

Oblast

Vysvětlení

Hlavní nabídka

Nabídka dostupných funkcí.

Zvolený pohled

Název řady obrázků a ikony jsou na zvoleném pohledu zvýrazněny.

Hlavní tlačítka

Pro aktivaci funkce klikněte na odpovídající tlačítko.

Tlačítko

FunkceHome: Slouží k návratu na úvodní stránku. Všechny změny (např. vybraná sadu snímků, windowing, trajektorie, měření, oříznutá pole, hranice 3D) budou automaticky dostupné také v dalších aplikacích.Data: Slouží k otevření nabídky pro skrytí/zobrazení dat.Jméno a ID pacienta: Vyberte, chcete-li se vrátit k výběru pacienta a provést změny vybraného pacienta nebo dat.Nabídka View: Volby zobrazování snímku.Nabídka Measure: Možnosti měření snímku (úhly, vzdálenosti, atd.) a poznámky.


Nabídka 3D Options: Vytvoření vizualizace 3D, ořezání snímku a volba oblasti zájmu. Můžete si také připojit funkce hybridní reality.Nabídka Comparison: Zobrazení porovnání objektů Brainlab přítomných v sadě snímků.


Done: Pokračování a uložení změn.Back: Vyzve vás k uložení změn před návratem na předchozí obrazovku.  • Možnost Save vyberte, chcete-li data zpřístupnit pro další aplikace.

  • Možnost Discard vyberte, chcete-li data zahodit.

  • Možnost Cancel vyberte, chcete-li zůstat na stránce Viewer.

Číslo výrobku: 60919-95CS

Date of issue: 2020-05-08