Spine SRS

Table of Contents

Začíname

Základné informácie

Spine SRS pomáha vytvoriť a kontrolovať plány liečby pacientov s metastázami v krčnej, hrudnej alebo bedrovej časti chrbtice.

Importovanie údajov

Výrobok č. 60919-40SK

Date of publication: 2019-03-07