Spine SRS

Table of Contents

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Oprogramowanie Spine SRS pomaga tworzyć i sprawdzać plany leczenia dla pacjentów z przerzutami w szyjnym, piersiowym lub lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

Importowanie danych

Nr art.: 60919-40PL

Date of publication: 2019-10-24