SmartBrush

Table of Contents

Začíname

Základné informácie

SmartBrush poskytuje súbor nástrojov na vykreslenie obrysov, ktoré vám pomôžu jednoduchšie vizualizovať anatomické štruktúry alebo nádory.

Pomocou systému SmartBrush je možné:

  • interaktívne vymedziť ciele,
  • definovať zjednodušené, multiplanárne objemy,
  • rozbaliť obrysy kliknutím myši alebo dotykom prsta,
  • súčasne zvážiť viacero modalít pri vykreslení obrysov.

Výber údajov

Pred spustením systému SmartBrush vyberte pacienta a požadované údaje v časti Patient Selection. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Príručka používateľa softvéru Patient Data Manager.

Detekcia anomálií

Systém SmartBrush používa detekciu anomálií, ak je prítomná v systéme pri spustení SmartBrush. To znamená, že pri bežnom pracovnom toku systém SmartBrush zaostrí a zväčší detegovanú anomáliu.

Výrobok č. 60917-66SK

Date of publication: 2018-11-08