SmartBrush

Table of Contents

Doorgaan

Stap

1.

Nadat OK is geselecteerd, gebruikt de applicatie de input van het omkaderde doelgebied als beginpunt om een 3D-object te creëren met de volgende eigenschappen:

  • Name: Nidus
  • Type: Misvorming
  • Role: Niet-gedefinieerd

2.

Het nieuwe object wordt gecreëerd op basis van het doelgebied en grijze waarden in de 3D-beeldset die werd gecoregistreerd met de 2D DSA-beelden.

Als er geen geschikte segmentatie kan worden gevonden, is het resulterende object een kruispunt van de gedefinieerde doelgebieden.

U kunt het object blijven omkaderen of verder verfijnen met behulp van de beschikbare omkaderingsfuncties:

  • Smart Brush: voor fijnafstelling van gebieden met contrastversterking.
  • Brush 3D: voor omkadering in gebieden zonder contrastversterking.
  • Brush 2D: Voor kleine lokale wijzigingen.
  • Threshold: om de vasculaire details met contrastversterking te extraheren in het omkaderde nidusobject, dat ook kan worden gebruikt als het doelgebied voor deze functie.

3.

Herhaal het proces om handmatig enkele vertakkingen van bloedvaten te omkaderen om arteriën en venen te scheiden.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05