SmartBrush

Table of Contents

Slice ReviewSlice Review voor algemene workflows toont:

  • Een 3D-weergave .
  • Een hoofdweergave met 3 x 3 gereconstrueerde opeenvolgende coupes in axiale, sagittale of coronale oriëntatie . Gebruik de pijltjes om de oriëntatie van de hoofdweergave te wisselen.
  • Twee aanvullende kleinere, gereconstrueerde weergaven die andere ACS-oriëntaties weergeven.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05