SmartBrush

Table of Contents

SmartBrush-workflow voor Spine SRS-procedures

Met SmartBrush wordt in een Spine SRS-workflow automatisch een klinisch doelvolume (CTV, clinical target volume) en een risico-orgaan (OAR, organ at risk) gegenereerd op basis van een handmatig getekend bruto tumorvolume (GTV, Gross Tumor Volume)-object. Dit doelvolume kan worden gebruikt bij volgende planningstappen.

Stap

1.

Selecteer een beeldset.

2.

Selecteer het interessegebied.

3.

Creëer een GTV-object door de structuur te omkaderen met behulp van:

  • Smart Brush voor semiautomatische segmentatie
  • Brush 2D of Brush 3D voor handmatige segmentatie
  • Segmentatie op basis van drempels via Threshold

4.

Beoordeel het automatisch gegenereerde CTV en OAR.

5.

Voltooi de objecten.

Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05