SmartBrush

Table of Contents

Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik

Brainlab Elements SmartBrush heeft een eenvoudige interface met functies en weergaven om structuren in beelddata van patiënten te omkaderen. De uitvoer wordt opgeslagen als een 3D DICOM segmentatie-object en kan worden gebruikt voor verdere verwerking.

Indicaties voor het gebruik

Brainlab Elements SmartBrush kan worden gebruikt in alle klinische workflows waarbij het nodig is om anatomische structuren te omkaderen in beelddata van patiënten. Het apparaat zelf heeft geen specifieke klinische indicaties.

Beoogde gebruiksomgeving

Elements SmartBrush is bedoeld voor gebruik in:

  • een kantooromgeving in een ziekenhuis of een andere locatie met een computer;
  • ruimtes voor chirurgische interventies.

Er kan sprake zijn van een meer specifieke beoogde gebruiksomgeving (zoals een specifiek planningsstation of navigatieplatform) wanneer het instrument in combinatie met andere instrumenten wordt gebruikt.

Beoogd gebruikersprofiel

De applicatie is bestemd voor gebruik door medisch specialisten en hun assistenten die structuren in beeldgegevens van de patiënt moeten omkaderen.

Verder zijn dit de typische gebruikers:

  • Neurochirurgen en KNO-chirurgen (keel-neus-oor).
  • Zorgverleners met een opleiding voor het plannen en uitvoeren van neurochirurgische procedures. Segmentatie is een optionele stap in deze gebruiksgevallen.
  • Neuro/Ortho/Rug/Trauma chirurgen.
  • Medisch specialisten die zijn opgeleid voor radiotherapie. In het bijzonder radiotherapeut-oncologen of dosimetristen voor het omkaderen van risico-organen.

Beoogde patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische, regionale of culturele beperkingen voor patiënten.

Verder zijn dit de typische patiëntenpopulaties:

  • Alle patiënten/alle leeftijden waarbij een referentie met een starre anatomische structuur kan worden vastgesteld
  • Patiënten met gespecificeerde indicaties en relevante modaliteitscangegevens beschikbaar

Beoogd deel van het lichaam of soort weefsel waarvoor het wordt gebruikt of waarmee het een interactie heeft

Omdat het hulpmiddel uitsluitend software betreft, is er geen sprake van interactie tussen lichaamsdelen of weefsel.

Het omkaderen, beoordelen en verfijnen van anatomische structuren is niet beperkt tot een lichaamsdeel, d.w.z. dat beeldsets van elk lichaamsdeel kunnen worden geïmporteerd en op de voornoemde wijze kunnen worden gebruikt.

Voor een Spine SRS-behandeling is er een aanvullende functionaliteit ten behoeve van de behandelingsplanning-workflow.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05