SmartBrush

Table of Contents

Regels voor automatische omkadering van CTV in rugplanningsprocedures

Bij het automatisch genereren van een klinisch doelobject worden de onderstaande regels gevolgd:

Wanneer het GTVde unilaterale pedikel omvat,danworden de pedikel en ipsilaterale processus transversus/laminaeook in het CTV opgenomen.
de processus spinosus omvat,worden de gehele processus spinosus en bilaterale processus laminae
het wervellichaam en bilaterale pedikels/processus transversus omvat,worden het volledige wervellichaam, de bilaterale pedikels, processus transversus/laminae en processus spinosus
het wervellichaam en één unilaterale pedikel omvat,worden het volledige wervellichaam, de pedikel en ipsilaterale processus transversus/laminae
een unilaterale lamina omvat,de lamina/processus transversi, het ipsilaterale pedikel en de processus transversi
Aanvullende regels voor klinische doelgeneratie:

  • Wanneer het kruispunt tussen het GTV en één sector niet leeg is, wordt deze sector opgenomen in het CTV.
  • Wanneer er wijzigingen optreden in het GTV, dan zal de sectorselectie dynamisch worden bijgewerkt.
  • Elke wijziging in het GTV activeert een CTV-update, behalve wanneer het gaat om wijzigingen van de naam, kleur of opmerkingen.
Art-Nr.: 60919-79NL

Date of issue: 2019-12-05