SmartBrush

Table of Contents

Hoe kunt u een volumetrisch rapport creërenStap

1.

Open Data.

Het menu Data wordt geopend.

2.

Selecteer het relevante object in het vervolgkeuzemenu Objects.

3.

Selecteer Report in het menu.

De software genereert een volumetrisch rapport.

Art-Nr.: 60917-66NL

Date of publication: 2018-08-16