SmartBrush

Training en documentatie

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik dienen alle gebruikers deel te nemen aan een trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een vertegenwoordiger van Brainlab alvorens zij het systeem gaan gebruiken.

Documentatie

In deze handleiding wordt complexe medische software omschreven die met zorg moet worden gebruikt.

Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem:

  • deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
  • altijd toegang hebben tot deze handleiding.
Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23