SmartBrush

Volumetrische rapporten

Algemene informatie

Een volumetrisch rapport bevat informatie over het volume van een object, het gebied binnen één coupe op basis van de langste diameters (Macdonald-criteria) en de langste diameter zelf (evaluatiecriteria voor respons in vaste tumoren).

Omgaan met volumetrische informatie

Een volumetrisch rapport:

  • Wordt gecreëerd voor een object als u drukt op het rapportpictogram.

  • Blijft geldig zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd.

  • Wordt automatisch bij de patiëntgegevens opgeslagen zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd.
  • Berekent objecten tot op twee decimalen nauwkeurig als deze kleiner zijn dan 10 cm3. Grotere objecten worden berekend tot op één decimaal nauwkeurig.

Bestaande rapporten kunnen worden beoordeeld met de Image Viewer. Bestaande rapporten kunnen worden opgeslagen/geëxporteerd met de Export-functie van de Content Manager.

De vorm en positie van een object moeten worden gecontroleerd in SmartBrush voordat een rapport wordt aangemaakt. Het rapport zelf bevat alleen informatie over volumetrische metingen.

Waarden die worden berekend op basis van een omkaderd object, zijn afhankelijk van de resolutie van de betreffende beeldset inclusief het object.

Art-Nr.: 60917-26NL

Date of publication: 2017-03-23